2017年度

M2

 • Yuki Uchigashima
 • Tomohiro Hara
 • Koya Hayashi

B4

 • Yousuke Ogura
 • Akitoshi Kamimura
 • Syo Takemura
 • Yu Nakajima
 • Mikihito Hayashi
 • Keisuke Yamashitaa

2016年度

M2

 • Hiroki Sawa
 • Akira Kawashima

B4

 • Syoi Toyono
 • Yoshiki Matsuyama
 • Tomoki Aimi
 • Ryo Nakao

2015年度

M2

 • Tomohiro Nishiki
 • Hiroyuki Kogita
 • Yuki Nagai

B4

 • Kohei Naganuma
 • Yuto Masuo
 • Yuri Morozumi

2014年度

B4

 • Naoya Umegaki
 • Huga Komaki
 • Masataka Teranishi
 • Yasuaki Kagawa
 • Kazuki Morita
 • Hisafumi Yamamoto
 • Shintaro Yoshioka

2013年度

M2

 • Ken Nagura
 • Katsunari Nishikawa
 • Kenta Noro

B4

 • Takumi Sugiura
 • Hiroyuki Kogita
 • Yoichiro Tanaka
 • Tomohiro Nishiki
 • Akira Minobe

2012年度

M2

 • Takeyuki Bamba

B4

 • Yuta Umemura
 • Masanori Kato
 • Masaru Fukuda
 • Kosuke Tsuda
 • Ryota Nakashima
 • Ren Yuguchi
 • Yusuke Kikuta

B3

 • Kenji Suzuki

2010年度

B4

 • Tatsuya Shibata
 • Shuichi Kurio

2009年度

B4

 • Naoya Ika
 • Toshihiro Okada
 • Daisuke Takida